samen bouwen aan veiligheid
 

Wie zijn wij

 

S&G Advies is een jong bedrijf maar met jaren ervaring binnen crisismanagement en veiligheidsadvies. Kristel Scheffers en Paul Geurts hebben de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan binnen de lokale overheid en regionale samenwerkingsverbanden (zoals veiligheidsregio en politiedistricten) op het gebied van fysieke en sociale veiligheid. 

 

Veiligheid is de afgelopen 10, 15 jaar een van de belangrijkste beleidsonderwerpen op alle agenda's van de overheid én bedrijfsleven. Naast deze belangrijke beleidsontwikkeling voor veiligheid zijn er ook veel veranderingen zichtbaar hoe de maatschappij kijkt naar veiligheid en hoe de overheid verantwoordelijk wordt gehouden. Niet alleen het voorkomen van onveiligheid maar ook bij het daadwerkelijk handelen bij een crisis wordt door de inwoners kritisch bekeken. Dit afbreukrisico vormt dé kern van onze aanpak en drive binnen het vakgebied.

drs. K. (Kristel) Scheffers 

Al tijdens haar studie Beleids- en organisatiewetenschappen heeft Kristel haar focus op veiligheid en veranderingsprocessen gelegd. Met haar afstudeerrichting 'Organizational chance' en haar internationale onderzoek naar verschillende oplossingspercentages tussen verschillende politie organisaties werd de grond gelegd voor haar carrière binnen het openbare bestuur. Via gemeente Hilversum waar zij haar loopbaan starte stond zij aan het begin van de oprichting van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Gedurende de volgende tien jaar was kristel bij verschillende werkgevers als adviseur betrokken bij diverse organisatie ontwikkeltrajecten op het gebied van veiligheid. 
In 2009 is zij gestart met een landelijk project gericht op het creëren van kwaliteitsimpuls voor crisismanagement, genaamd GROOT. Het vervolg van dit project, GROOTER, heeft inmiddels een landelijke award (Don Berghuijsaward 2013) gekregen en de producten van beide projecten zijn een landelijke richtlijn geworden voor veiligheidsregio's en gemeenten. In deze periode is Kristel als waarnemer aangesteld bij het Inspectie Voor Veiligheid en betrokken als extern adviseur voor de Onderzoeksraad voor Veiligheid. 
Sinds 2010 is Kristel tevens werkzaam als bestuursadviseur veiligheid en crisismanagement. 

Kristel is naast deze betrekkingen ook lector aan de Avans Hoge school voor Integrale Veiligheid en examinator voor verschillende functies bij het Instituut Fysieke Veiligheid en lid van het Regionaal Operationeel Team sectie Bevolkingszorg.

In 2017 was Kristel projectleider voor Koningsdag 2017 in Tilburg.
drs. P.W.M. (Paul) Geurts

Na zijn opleiding Integrale Veiligheidskunde in Utrecht is Paul gaan werken bij een middelgrote gemeente in Brabant als eerste adviseur voor de burgemeester op het gebied van openbare orde en veiligheid. In deze functie was hij ook verantwoordelijk voor bestuurlijke en juridische zaken zoals BIBOB, Drank en Horeca vergunningverlening, evenementenvergunningen en crisismanagement. De veelheid aan taken binnen een kleine gemeenten hebben veel ervaring gebracht op het gebied van bestuursrecht. In deze periode heeft hij ervaring opgedaan met verschillende acute incidenten met een lokale en regionale impact waarbij de rol van de burgemeester van groot belang was. Na 5 jaar is Paul gestart bij de gemeente Tilburg (2008 tot heden) als bestuursadviseur Openbare Orde en Veiligheid. Hij heeft daar de ontwikkelingen op het gebied van veiligheid van de laatste jaren meegemaakt in de zesde stad van Nederland en veel ervaring kunnen opdoen bij incidenten en maatschappelijke onrust. Als voorbeelden kunnen de Tripoliramp (2010) en het Zwembaddrama (2011) alsmede diverse zedenzaken worden genoemd waar Paul als eerste adviseur van de burgemeester een primaire rol speelde in de afwikkeling en nazorg. Daarnaast heeft hij als Officier van Dienst Bevolkingszorg en als lid van het Regionaal Operationeel Team sectie Bevolkingszorg veel operationele ervaring in de crisisbeheersing. Hij is in 2012 afgestudeerd aan de Open Universiteit als Bestuurskundige (Msc).
Gedurende zijn jaren als Bestuursadviseur is Paul geconfronteerd met een grote verscheidenheid aan crises in het maatschappelijke en fysieke veiligheidsdomein. Zijn rol was voornamelijk gericht op het adviseren van de burgemeester, of het bestuur op de verschillende verantwoordelijkheden en het regisseren van het proces.

In 2017 was Paul projectleider Veiligheid voor Koningsdag 2017 in Tilburg


Wij zijn geregistreerd docenten bij het CRKBO. Kijk op www.crkbo.nl voor meer informatie