samen bouwen aan veiligheid
 

Evenementenveiligheid

Evenementen en veiligheid; een steeds belangrijker wordend onderwerp. Hebben gemeenten voldoende kennis om de veiligheidsplannen te beoordelen, weten de betrokken medewerkers op welke risico's ze moeten letten; hoe lopen de commandostructuren bij de operationele partners? Onder andere deze vragen worden beantwoord bij deze opleidingen.

Programma
Medewerkers van de gemeente, of zij nu vergunningverlener zijn of handhaver, veiligheidsadviseur of toezichthouder, allen hebben een belangrijke rol bij de veiligheid rond evenementen. Recente gebeurtenissen in het land laten zien hoe kwetsbaar de toezichthoudende rol van de gemeente is. Deze rol is niet alleen te pakken binnen de vergunningverlening en handhaving . Evenementen worden steeds groter en professioneler en daarmee groeit het afbreukrisico voor de gemeente. Zijn we daar bewust van? En als de verantwoordelijkheid voor de gemeente zo groot is, nemen we dan ook genoeg maatregelen? Of moeten we onszelf anders gaan organiseren bij grote en risicovolle evenementen, mogelijk via de inzet van operationele veiligheidsteams?

Deze vragen komen aan bod tijdens een korte, toegespitste opleiding. Awareness op het gebied van risico’s rond evenementen, maar vooral welke rol de gemeente  kan spelen om deze risico’s te beperken. Of het nu gaat om calamiteitenplannen of het inrichten van veiligheidsteams, het komt allemaal aan bod.

In het vervolg helpen we met het inrichten van een crisisorganisatie specifiek voor evenementen en passen waar nodig het evenementenbeleid aan.

Hoe gaan we dat doen?
Een korte interactieve training van medewerkers met ervaringen uit het hele land én daarbuiten. Niet alleen waar het fout ging, maar vooral voorbeelden hoe de medewerkers al voor de vergunning de juiste vragen kunnen stellen. Samen maken we checklisten of passen we de bestaande plannen aan specifiek voor de eigen organisatie.

Voorkennis, ervaring e.d.
Het is aan te bevelen dat de medewerkers die deze opleiding volgen kennis hebben van het gemeentelijke proces rond evenementen.  

Samenvatting
We starten  vanuit een breed perspectief ; hoe ziet de netwerkkaart eruit rondom een evenement. Welke soorten evenementen zijn er en wat betekent  dit bijvoorbeeld voor het publieksprofiel?  Welke eventuele risico's brengt de locatie van het evenement met zich mee en welke fysieke objecten in de openbare ruimte kunnen mogelijke barrières vormen. Ook de communicatielijnen en commandostructuur worden behandeld, tot we uiteindelijk op personeelsniveau uitkomen waar we het gaan hebben over rollen, taken en verantwoordelijkheden.

Doelgroep
Deze training is voor medewerkers van de gemeente; vergunningverleners, handhavers, AOV-er, Toezichthouders, enz. op een tactisch en operationeel niveau.

Datum en duur
De opleiding duurt 2 dagdelen. Deze kunnen opeenvolgend aan elkaar zijn, of met een beperkte termijn tussen de dagdelen.  

Prijs
Op aanvraag beschikbaar

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op!