samen bouwen aan veiligheid
 

Evenementenveiligheid; crowdmanagement

Crowdmanagement vanuit het perspectief van de lokale overheid; deze module vormt  een aanvulling op de opleiding 'Evenementenveiligheid'. Crowdmanagement, de voorbereiding op en uitvoering van passende maatregelen is een verantwoordelijkheid van de vergunningverlenende gemeente. Deze nieuwe taak vergt expertise en training.

Programma       
Crowdmanagement is een onderdeel van de voorbereiding van een groot publieksevenement, dat zich erop richt mensenmassa's en mensenstromen in veilige banen te leiden. Crowdmanagement is een verantwoordelijkheid van de gemeente; Crowdmanagement is een verantwoordelijkheid van politie. Beide processen moeten echter wel goed op elkaar aangesloten zijn. Crowdmanagement kan ook wel worden gezien als het beheersen van een mensenmassa en crowdcontrol als het sturen van een mensenmassa.

Crowdmanagement omvat onder meer de planning van de bewegwijzering en het plannen van de hoeveelheid en plaats van voorzieningen zoals toiletten. Bij grote muziekevenementen wordt gekeken naar de volgorde en locatie van optredens op de verschillende podia. Wanneer bijvoorbeeld twee bekende artiesten tegelijk een optreden verzorgen op twee ver van elkaar verwijderde podia op een festivalterrein, verdeelt het publiek zich vanzelf over de beide podia en wordt te grote drukte op een plaats vermeden.
Crowdmanagement richt zich met name op het voorkomen van overcrowding en crossflow, twee grote mensenstromen die tegelijk in tegengestelde richtingen willen bewegen zodat het gevaar bestaat op verdrukking. 

Hoe gaan we dat doen?
Tijdens de opleidingen worden al deze aspecten van Crowdmanagement; de voorbereiding en de uitvoer besproken. Met veel verschillende praktische casuïstiek gaat de groep aan de slag de theorie om te zetten in praktische kennis.

Voorkennis, ervaring e.d.
Het is aan te bevelen dat de medewerkers die deze opleiding volgen kennis hebben van de operationele partners, kennis hebben van evenementen en eventueel de opleiding 'evenementenveiligheid' hebben gevolgd. 

Samenvatting
We starten  vanuit een breed perspectief ; hoe zien grote (risicovolle) evenementen eruit. Wat is bijvoorbeeld het verschil tussen een dance event of een meerdaags festival. Waarom is het bezoekersprofiel belangrijk? Vanuit die vragen gaan we kijken naar een blauwdruk van een locatie; beginnend vanaf het nulpunt, bepalen welke stappen gezet moeten worden om een veilig evenement te organiseren. Naast het brede, organisatorische perspectief zullen we ook stilstaan bij de psychologie van groepen; wanneer mensen groepsdynamica en groepsdruk kunnen herkennen, zal deze kennis toepasbaar zijn op Crowdmanagement. 

Doelgroep
Deze training is voor medewerkers van de gemeente; vergunningverleners, handhavers, AOV-er, Toezichthouders, enz. op een tactisch en operationeel niveau.

Datum en duur
De opleiding 1 tot 2 dagdelen. Deze kunnen opeenvolgend aan elkaar zijn, of met een bepekte tijd tussen de dagdelen.

Locatie
Opleiding kan in-company of op een externe locatie.

Prijs
Prijs is op aanvraag beschikbaar

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.