samen bouwen aan veiligheid
 

Bestuurlijke training / Serious Game

Bestuurlijke awareness en (bestuurlijke) dilemma's; beide thema's staan centraal bij deze training.

Programma
Tijdens een sessie van een paar uur  zal in een veilige leeromgeving het college getraind worden middels de Serious Game (de Burgemeestersgame). Anders dan de klassieke Beleidsteam trainingen wordt het college geconfronteerd met een crisis die ogenschijnlijk klein is, maar zich ontvouwd gedurende de game. Simpel lijkende dilemma's kunnen anders uitpakken. De scenario's en de bijbehorende dilemma's zijn gebaseerd op echte incidenten. Wat het ingewikkeld maakt, is dat de dilemma's uitsluitend met een 'ja' of een 'nee' beantwoord kunnen worden. Uiteraard zijn er adviseurs waar advies aan gevraagd kan worden.

De training is opgezet vanuit het perspectief van de drie rollen van de (loco-) burgemeester. Echter zal blijken in de discussie die volgt op de bespreking van de game dat alle rollen op bestuurlijk niveau, de samenwerking tussen de wethouders en burgemeester, besproken worden.

Hoe gaan we dat doen?
De standaard opzet is dat tijdens een sessie twee games worden gespeeld. De eerste game wordt plenair gevolgd. Dat houdt in dat de trainer plenair de situatie weergeeft en dat elk dilemma eerst besproken wordt voordat er een besluit genomen wordt. Op deze manier maken de deelnemers kennis met de game en met de doelstelling.

De tweede game wordt individueel gespeeld.  Uiteindelijk krijgen de deelnemers een eigen spindiagram te zien met een verdeling per drie rollen en een realistisch krantenbericht.

Echter zijn alle variaties mogelijk; er kan gekozen worden om maar 1 game te spelen, of twee games maar niet direct na elkaar.
Er is een opbouw aan zwaarte van de scenario's.  Elk college dat een dergelijke training heeft gevolgd, heeft zonder uitzondering direct een vervolgverzoek ingediend. Elke sessie met een zwaarder scneario. Uiteindelijk levert dit een op elkaar ingespeeld college op, met bestuurders die van elkaar weten wat ieders 'do's 'en 'don'ts' zijn. Het is zelfs niet ongebruikelijk dat collegeleden onderling afspraken maken, na het volgens van een scenario, over welke rollen ze wel en welke rollen ze niet kunnen oppakken.

Voorkennis, ervaring e.d.
Het is wenselijk dat de collegeleden kennis hebben van de rollen en taken van de operationele diensten.

Doelgroep
Collegeleden, adviseurs veiligheid, communicatie adviseurs en juridisch adviseurs.

Datum en duur
De training kan variëren van 2 uur (1 scenario) tot 5 uur (2 scenario's)

Locatie
Opleiding kan in company of op een externe locatie.

Prijs
Prijs is op aanvraag beschikbaar 

Neem voor meer informatie contact met ons op!