samen bouwen aan veiligheid
 

Producten en diensten

Alle producten en diensten zijn maatwerk omdat elke organisatie uniek is. Daarom werken wij met een vrijblijvend en kosteloos oriënterend gesprek waarbij wij de vraagstelling helder kunnen krijgen en u een passend aanbod kunnen doen. 

sociaal calamiteitenprotocol

Bestuurders / directeuren

Als bestuurder, zowel van gemeente, instelling als semioverheid, bent u verantwoordelijk voor veel zaken. Maar juist bij crisis of incident wordt er naar u gekeken. Welke koers gaat u varen, welke rol gaat u spelen, wie gaat u aansturen en welke pers staat u te woord? 

Maatschappelijke onrust

Calamiteiten met een grote (maatschappelijke) impact kunnen elke organisatie treffen en hebben vaak een enorm afbreukrisico voor het bedrijf of instelling. Van school tot gemeente, van ziekenhuis tot bedrijf. We moeten dan denken aan incidenten waarbij de instelling of bedrijf negatief in het nieuws komt of kan komen, of aan incidenten waarbij de instelling of bedrijf getroffen wordt door een drama of ongeval. Naast reputatieschade kan er ook grote onrust optreden onder personeel of bevolking. Het signaleren en juist aanpakken van een dergelijk incident is cruciaal. Zie verder ons trainingsaanbod Bestuurlijke Training en Sociaal calamiteitenprotocol

Evenementen

Evenementen en veiligheid; een steeds belangrijker wordend onderwerp. Hebben gemeenten voldoende kennis om de veiligheidsplannen te beoordelen, weten de betrokken medewerkers op welke risico's ze moeten letten; hoe lopen de commandostructuren bij de operationele partners? Onder andere deze vragen worden beantwoord bij deze opleidingen.

Crowdmanagement

Crowdmanagement vanuit het perspectief van de lokale overheid; deze module vormt  een aanvulling op de opleiding 'Evenementenveiligheid'. Crowdmanagement, de voorbereiding op en uitvoering van passende maatregelen is een verantwoordelijkheid van de vergunningverlenende gemeente. Deze nieuwe taak vergt expertise en training.